www.alvkarlebysfk.se

Älvkarleby Sportfiskeklubb

Fotogalleriet

Fiskeväder

Vädret Älvkarleby

Besökare

Idag 94

Igår 269

Denna Månad 7444

Totalt 230626

Logga in

Klubbens Tillkomst

Klubben bildades den 20 mars 1976 efter att några eldsjälar med Howard Andersson i spetsen bildat en interimsstyrelse och värvat medlemmar. Klubbens namn blev Älvkarleby Sportfiskeklubb. (ÄSFK) Syftet var att klubben i första hand skulle verka inom Nedre Dalälvens Fiskevårdsområde (NDF) och vara en resurs i sportfiskefrågor som NDF och även fiskodlingen kunde utnyttja vid behov.

 

historia 2Det akuta engagemanget var att få ordning och reda inom framför allt A-sektionen. Ryckfisket hade hos många satts i system, en avart av fiske som inte hör hemma inom sportfisket. Andra problem var avsaknaden av regler för de tre förekommande fiskemetoderna som bedrevs, båtfiske, spinnfiske och flugfiske där konfrontationer mellan utövare av de tre fiskemetoderna ofta förekom. ÄSFK:s styrelse skulle därför bestå av två representanter för respektive fiskemetod, båt- spinn- och flugfiske plus en av årsmötet utsedd ordförande så det blev ojämnt antal i styrelsen d.v.s. sju st. Därutöver skulle väljas tre suppleanter, en från varje fiskemetod.

 

Redan på första årsmötet bestämdes att en delegation i styrelsen skulle uppvakta NDF:s ordförande Henrik Grill, för att presentera klubben och försöka få till bestämmelser mot ryckfiske och klara regler i övrigt inom området. Problemet var att Henrik Grill själv inte sportfiskade, och detta gällde också de flesta i NDF:s sty- relse, så de problem ÄSFK framförde mötte väldigt lite förståelse och en besviken delegation fick avtåga utan några positiva besked. ÄPK:s styrelse gav inte upp utan flera uppvaktningar följde och så småningom kom den ena regeln efter den andra och trivseln vid älven ökade. Kravet på representation i styrelsen kunde därför ändras.

 

Varje år efter fiskesäsongens slut ställde klubbens medlemmar upp och städade efter stränderna inom hela A-sektion. Det var i första hand linor men annat skräp förekom också. Några medlemmar hjälpte också till att ta vara på den fisk som var kvar i kungsådran när fiskod lingen varje år stängde ådran i början på oktober.

 

Klubben har deltagit i ett flertal utredningar framför allt inom laxfisket.

 

Det klubben är mest känd för i sportfiskekretsar är den medverkan och påverkan klubben hade i det omfattande muddringsprojekt som Vattenfall utförde åren 1985-86 i samband med utbygg- naden av Älvkarleby kraftverk. C:a 210.000 m3 massor skulle flyttas inom övre delen av A-sektion. Vattenfalls grundförslag, som klubben genom speciella kontakter fick kännedom om redan hösten 1983, bedömdes vara helt förödande för sportfisket. Två i styrelsen, Per Burman och Hans Hansson, åtog sig ta fram ett alternativförslag som efter smärre justeringar, presenterades av klubbens ordförande, Lennart Hedman, på Vattenfalls informationsmöte på Turisthotellet i Älvkarleby 1984. (Se särskild artikel)

 

Frågan om egen klubblokal togs upp 1998. Efter diverse turer enades man om att hyra f.d. garnaffären på Tegelbruksvägen 16 i Älvkarleby. Lokalen sades upp 2000-12-31 eftersom nyttjandegraden var för låg i förhållande till kostnaden. 1000:- kr. per månad plus elkostnad.

Datum tävlingarna 2020

MajLaxen: Instält
Laxtrofen:  Inställt
Öringstrofén: Inställt

Maj Laxen 2019

burman200px
Jesper Burman
25 Maj 2019. Korallen.
Vikt 19,14 kg. 119 cm.

Laxtrofén 2019

connyE
Conny Eriksson

Total Vikt 26,49 kg.
2st Laxar 16,43 och 10,06 kg.
110cm & 95cm

Öringstrofén 2019

wiklund 200px
C
hrister Wiklund
2st Öringar, total vikt 4,67 kg
 Vikt 3,08 kg 1,59 kg.

Besökare

Vi har 168 besökare och inga medlemmar online